Safety Hub

Waarom machineveiligheid?

Machines zijn bedoeld om goederen effectief en efficiënt te produceren. Toen mensen machines begonnen uit te vinden, was veiligheid geen aandachtspunt. Handmolens konden slechts kleine kneuzingen toebrengen, maar de door ezels aangedreven graanmolen had al een bovenste molensteen met een gewicht van honderden kilo's die ernstig letsel kon veroorzaken, zoals verlies van vingers en handen.

Voorkomen van ongevallen op de werkvloer

Met het begin van de industrialisatie nam het aantal ongevallen toe. Het voorkomen ervan werd al snel een ethische kwestie en een economische factor. Ongevallen zijn duur in zowel menselijk lijden als kosten.

Economische zorgen en veiligheidsmaatregelen staan echter vaak op gespannen voet met elkaar omdat veiligheidsmaatregelen kosten met zich mee brengen die de efficiëntie van de productie niet verhogen. De conflictdriehoek hieronder illustreert waar machineveiligheid om draait: de gezondheid van mensen moet altijd belangrijker blijven dan kosten en productie-efficiëntie. Axelent probeert machineontwerpers en exploitanten te helpen om veiligheid voorop te stellen.

conflictdriehoek

Belangrijkste rollen en regels

De belangrijkste betrokkenen bij machineveiligheid zijn de fabrikanten en de exploitanten.

Fabrikanten zijn verplicht om machines te leveren die technisch veilig zijn voor zover dit mogelijk is. In de Europese Unie is een reeks gedetailleerde regels voor machineveiligheid gepubliceerd in machinerichtlijn 2006/42/EG, gepubliceerd in 2006 en voor het laatst gewijzigd in 2009. Deze zijn verplicht en het uiterlijke teken van overeenstemming met de regels is de CE-markering.

Exploitanten zijn verplicht om machines in een veilige staat te houden en ervoor te zorgen dat alle veiligheidsregels die door overheidsinstanties en de fabrikant zijn vastgesteld, worden nageleefd. Voor een veilig gebruik van machines is ook een Europese wet van toepassing, de zogenaamde "Richtlijn arbeidsmiddelen" 2009/104/EG.

Matthias Schulz

Specialist beveiligingstechnologie, Duitsland