Hoe machineveiligheid wordt bereikt

Machineveiligheid - van risicobeoordeling tot oplossing

Machineveiligheid wordt vaak beschouwd als een omslachtige "geheime kunst" beschouwd. Ten onrechte. Het is heel eenvoudig. De eerste stap is nagaan wat er allemaal kan gebeuren tijdens de "levensduur" van machines, d.w.z. van transport en installatie over inbedrijfstelling en gebruik tot onderhoud en afdanking.

Daartoe voeren machinefabrikanten een zogenaamde "risicoanalyse" uit, waarbij alle taken die verband houden met de machine worden onderzocht om te bepalen welke gevaren ermee gepaard gaan. Wijs operators op risico's die niet (of onvoldoende) kunnen worden beperkt met stap 1 en 2, bijvoorbeeld door middel van waarschuwingsborden, etiketten of waarschuwingen in het handboek.

Vervolgens worden gevaren behandeld volgens een procedure in drie stappen. Een van die stappen heeft drie substappen. Daarom zeggen wij bij Axelent: “2 x 3 = veiligheid!”:

  1. Het gevaar elimineren of het letselrisico verminderen door ontwerp (inherente veiligheid)
  2. Beveiligingen toevoegen
    i. Het gevaar insluiten (of mensen buitensluiten), bijvoorbeeld door hekken
    ii. Het contact tussen mens en gevaar bewaken, het gevaar op tijd stoppen, bijvoorbeeld door middel van veiligheidsschakelaars, lichtschermen, laserscanners enz.
    iii. De operator controle geven over het gevaar, bijvoorbeeld door middel van een inschakelknop of tweehandige bediening
  3. Gebruikers waarschuwen voor gevaren die niet kunnen worden geëlimineerd of waarbij beveiligingen niet (volledig) werken

Hoe de risicoanalyse moet worden uitgevoerd, welke veiligheidsmaatregelen zijn toegestaan en hoe ze moeten worden toegepast, en hoe waarschuwingen moeten worden geformuleerd en ontworpen, dit alles is vastgelegd in Europese en internationale veiligheidsnormen."