Wij beschermen uw persoonlijke gegevens

Binnen de Axelent Group geven we om onze klanten en medewerkers, wat betekent dat we er altijd voor zorgen dat persoonlijke gegevens op verantwoorde wijze worden verzameld met betrekking tot uw privacy. Het is belangrijk voor ons dat u zich veilig voelt in het feit dat wij verantwoordelijk handelen en dat persoonlijke gegevens die worden verzameld worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Om onze diensten te kunnen aanbieden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen tegenover overheden en personen, moeten wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Dit betekent dat u mogelijk verschillende persoonsgegevens aan het bedrijf moet verstrekken.

Privacybeleid

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?
Axelent AB, met inbegrip van haar dochterondernemingen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Axelent AB, CIN 556231-5191

Uw contactgegevens en informatie over uw overeenkomst worden verwerkt in archiefsystemen voor onder meer bedrijfsregisters en marketing. Axelent AB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?
De persoonsgegevens die wij over u verwerken zijn voornamelijk uw naam en contactgegevens (zoals adres, telefoonnummer, bedrijfsfunctie en e-mailadres) alsmede het IP-nummer of andere informatie die u verstrekt via rechtstreeks contact met ons bij Axelent. Wij kunnen ook namen en contactgegevens ontvangen van uw werkgever in verband met de zakelijke relatie die bestaat tussen ons en uw werkgever. We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen uit andere bronnen, zoals via openbare adreslijsten, websites of sociale media.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
In uw omgang met ons als klant, als vertegenwoordiger van uw bedrijf, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het leveren van de diensten en producten die onder de zakelijke overeenkomst vallen. Deze verwerking vindt dan plaats op basis van onze plicht om onze verplichtingen uit de door ons gesloten overeenkomst na te komen.


In het kader van de overeenkomst worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de afhandeling van bijvoorbeeld bestellingen, facturering, betaling en levering van diensten en producten, alsmede voor andere communicatie en administratie in verband met de contractuele relatie.
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u ons vraagt contact met u op te nemen. Het doel van onze verwerking is dan om ons in staat te stellen uw vragen over ons bedrijf, onze diensten en onze producten te beantwoorden. Deze verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigde belangenafweging, aangezien wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben om toekomstige klanten en andere geïnteresseerden te kunnen helpen door vragen te beantwoorden en informatiemateriaal te verstrekken.


Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om marketingmateriaal te versturen dat relevant is voor u in uw professionele rol. Deze verwerking is gebaseerd op een rechtmatige belangenafweging waarbij wij een rechtmatig belang hebben om potentiële klanten te informeren over diensten en producten die voor hen van belang kunnen zijn, waardoor onze bedrijfsvoering wordt ondersteund. Deze verwerking kan het versturen van nieuwsbrieven, informatie over onze seminars en andere klantenevenementen omvatten, alsmede voor andere direct-marketingdoeleinden. Wij bieden u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor toekomstige mailings.


Wat is de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens?
Wij moeten uw persoonsgegevens verwerken om onze overeenkomsten met u te kunnen uitvoeren. Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang bij het bijhouden van een contactlijst voor zakelijke contacten en bij het communiceren met de betrokkene voor marketingdoeleinden. Het is onze eerste beoordeling dat deze legitieme belangen zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene om de gegevens niet te verwerken.

Stuurt Axelent AB uw persoonsgegevens aan externe partijen?Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze gegevensverwerkers. Onze gegevensverwerkers verwerken persoonsgegevens namens ons en volgens onze instructies. We hebben gegevensverwerkers die marketing- en IT-diensten afhandelen. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met onze partners voor de afhandeling van zendingen en leveringen.


Waar worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen de EU/EER.


Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben firewalls en antivirussoftware om onbevoegde toegang tot onze netwerken en systemen te beschermen en te voorkomen. Onze medewerkers hebben strikte instructies om alle persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Wij verwerken uw persoonsgegevens zo lang als de Zweedse boekhoudwet vereist. Daarna worden de gegevens gewist volgens onze speciale procedures.


Welke rechten heb ik?
Als betrokkene heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Toegang
U hebt het recht te weten of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u ook het recht om een kopie van de persoonsgegevens te ontvangen en informatie over onder meer de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden van de verwerking, hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard, welke persoonsgegevens zijn gedeeld en waar de persoonsgegevens vandaan komen.
In sommige gevallen kunnen wij echter weigeren bepaalde informatie vrij te geven (bijv. vanwege bepalingen in andere wetgeving), als openbaarmaking anderen zou benadelen of als u ongegronde of onredelijke verzoeken doet (bijv. als u in korte tijd meerdere keren om toegang verzoekt).


Rectificatie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging te laten rectificeren. Dit betekent ook dat u het recht hebt ontbrekende persoonsgegevens toe te voegen die relevant zijn voor de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.


Wissen
U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij dan verplicht uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen in overeenstemming met uw verzoek, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder bij "Bezwaar maken") en er geen legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw bezwaren. Het recht op wissen is echter niet absoluut. Onder bepaalde omstandigheden hebben wij het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, bijvoorbeeld als deze nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of in verband met rechtsvorderingen.


Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij dan verplicht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken: bijvoorbeeld gedurende de periode waarin wij de juistheid van uw persoonsgegevens controleren nadat u de juistheid ervan hebt betwist, of in afwachting van een beoordeling of onze legitieme gronden voor verwerking zwaarder wegen dan uw legitieme redenen nadat u bezwaar hebt gemaakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens (zie hieronder bij "Bezwaar maken").


Indien de verwerking overeenkomstig het bovenstaande is beperkt, mogen deze persoonsgegevens (met uitzondering van opslag) alleen worden verwerkt met uw toestemming, in verband met rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om zwaarwegende redenen van algemeen belang.


Overdraagbaarheid van gegevens
U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen (of rechtstreeks van ons aan een dergelijke andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is). Dit recht is van toepassing als onze verwerking van uw persoonsgegevens geautomatiseerd is en de rechtsgrondslag voor onze verwerking uw toestemming is of om overeenkomsten tussen u en ons uit te voeren.

Bezwaar maken
U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een legitieme belangenafweging als rechtsgrond voor de verwerking. Na ontvangst van een dergelijk bezwaar mogen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat wij dwingende legitieme gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking verband houdt met rechtsvorderingen.


U hebt ook altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, mogen uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.


Hoe uw rechten uitoefenen en meer informatie verkrijgen
Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op een van de manieren die hieronder staan vermeld onder het kopje "Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb".


Wij hebben hierboven uiteengezet wat volgens ons de belangrijkste aspecten van uw rechten zijn. Als u meer wilt lezen over uw rechten, kunt u meer informatie vinden op de website van de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (IMY) op https://www.imy.se/en/.


Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?
Als u vragen heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Axelent AB. U kunt ons telefonisch bereiken op +46 (0)370-37 37 30 of per e-mail op info@axelent.se. U kunt ons ook schrijven op het volgende adres:

Axelent AB
Box 1
SE-335 04 Hillerstorp, Zweden

Als u ontevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met IMY. Meer informatie over hoe u dit kunt doen is beschikbaar op de website van de autoriteit, https://www.imy.se/en/.

Bijgewerkt: Maart 2023