Gericht op mensen

 

 

    

Sinds onze oprichting in 1990 is het onze missie om mensen te beschermen. Onze producten helpen ervoor te zorgen dat werknemers in productie en opslag kunnen genieten van een veilige werkomgeving. We willen ook leven wat we leren, en we werken er hard aan om van onze eigen faciliteit een veilige werkplek te maken.

Wij zijn inclusief

  • WERKOMGEVING

Alle medewerkers van Axelent moeten zich veilig voelen op het werk. Ons gezondheids- en veiligheidsteam werkt actief aan het creëren van een veilige werkplek voor iedereen.

  • WERKOMGEVING VOOR ONZE KLANTEN

Een veilige werkomgeving moet als een mensenrecht worden beschouwd. Terwijl een slechte gezondheid en veiligheid op het werk geld kosten, kan een goed beheerde werkomgeving een kans voor groei worden. Studies tonen aan dat elke kroon die wordt geïnvesteerd in gezondheid en veiligheid op de werkplek een rendement van SEK 2,20 oplevert. Dit betekent dat bedrijven met hogere gezondheids- en veiligheidsnormen zowel competitiever als duurzamer zijn.

  • WE DELEN

Voor ons is het belangrijk om onze kennis en expertise te delen en willen we ons richten op het transformeren van complexiteit naar eenvoud. Op onze website hebben we al onze kennis verzameld over hoe klanten hun personeel kunnen beschermen, evenals informatie in ons veiligheidsportaal over machineveiligheidsnormen en hoe het hoogste niveau van machineveiligheid kan worden bereikt. We bieden ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze veiligheidsexperts.

  • GELIJKE KANSEN

Axelent garandeert gelijke arbeidsvoorwaarden en kansen voor alle gekwalificeerde personen zonder onderscheid of discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid, handicap of enig ander wettelijk beschermd persoonskenmerk. De Raad van Bestuur van Axelent bestaat uit vier mannen en twee vrouwen. Het managementteam van Axelent AB bestaat uit drie vrouwen en vijf mannen. Ons doel is om de diversiteit binnen Axelent te vergroten in wat historisch gezien een zeer door mannen gedomineerde industrie is.

  • INTIMIDATIE EN PESTEN

Alle werknemers dienen elkaar beleefd, waardig en respectvol te behandelen. Axelent-managers en supervisors op alle niveaus moeten alert zijn op elke vorm van intimidatie op de werkplek en alle nodige maatregelen nemen om dergelijk gedrag te voorkomen.

  • VERGOEDING

Axelent heeft de plicht om lonen te betalen die minstens gelijk zijn aan de niveaus vereist door de wet of collectieve overeenkomsten en die de basisbehoeften van werknemers dekken. Uitzendbureaus en leercontracten mogen niet worden gebruikt om de verplichtingen van de Groep jegens haar personeel te omzeilen onder de toepasselijke wetten, reglementen en statuten met betrekking tot sociale zekerheid.

  • GEZONDHEID

Axelent geeft om de gezondheid van haar personeel en werkt voortdurend aan het terugdringen van kortdurend verzuim. We werken continu aan een goede en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Helaas zien we in 2020 en 2021 een toename van het ziekteverzuim als gevolg van de pandemie. We gebruiken preventieve maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen. Alle medewerkers krijgen een jaarlijkse wellnessvergoeding en toegang tot onze eigen sporthal, Axelent Arena, en onze eigen padelbaan, die Axelent naast het bedrijfspand in Hillerstorp heeft aangelegd.

  • GROEI MET ONS MEE

Bij Axelent krijgen onze medewerkers kansen om zich te ontwikkelen in hun professionele rol – we noemen dit “Grow with us”. Wij zijn echte ondernemers met een focus op stabiele groei. Niet alleen groeien als bedrijf, maar ook onze klanten, leveranciers en vooral onze medewerkers helpen om te groeien en succesvol te worden. Iedereen moet voelen dat er groeimogelijkheden zijn binnen Axelent.

  • PERSOONLIJKE PRIVACY

Hier bij Axelent geven we om onze klanten en onze medewerkers, wat betekent dat we er altijd voor zorgen dat we op een verantwoorde manier omgaan met persoonlijke privacy wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en dit doen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.

  • KINDERARBEID

Axelent tolereert geen kinderarbeid in haar activiteiten en accepteert geen producten van leveranciers die direct of indirect gebruik maken van kinderarbeid via partnerschappen met onderaannemers of andere zakenpartners in verband met de vervaardiging van hun producten.

We are one Axelent
Axelent Benelux is trotse partner van Fabriek Logistiek

Fabriek Logistiek is de eerste logistieke testruimte in België in zijn soort en Axelent Benelux i...

In de innovatieve wereld van veiligheidsontwerp is zien geloven

Door een dynamische 3D-weergave te bieden. Hiermee kun je tekenen, een voorbeeld bekijken en voll...

Vereenvoudig je veiligheidsontwerp met onze gebruiksvriendelijke interface

Complexiteit mag nooit een barrière zijn voor efficiëntie en veiligheid

Lancering van Axelent Safety Design - Gebruiksvriendelijke tekenervaring

Maak je klaar voor een duik in een wereld waar veiligheid naadloos samengaat met design