Equipotential_bonding.jpg

 

In sommige installaties moeten de draadgoten worden geaard. Dit is om geaarde of gezekerde verbindingen te garanderen.


Gezekerde verbinding
De belangrijkste reden voor een beschermende verbinding is beveiliging tegen elektrische schokken die kunnen worden veroorzaakt door fouten in het elektrische systeem. Deze bescherming wordt bereikt door de draadgoot te verbinden aan het hoofd-grondstation in het betreffende gebouw.

Functionele verbinding
Dit wordt gedaan om de impact te verminderen van de elektrische en magnetische velden (EMC). Het wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als bij beschermende verbindingen, dat wil zeggen door de draadgoot te verbinden aan het hoofd-grondstation in het betreffende gebouw.

Eisen en testen
De IEC 61537 norm bevat de eisen die worden gesteld aan een draadgoot om de beschikbaarheid van elektriciteit te garanderen. Onder andere de impedantie mag niet hoger uitkomen dan 50 mΩ boven de verbindingsstukken of 5 mΩ x het aantal meters van de lengte van de draadgoot. 

X-Tray is getest en voldoet volledig aan de IEC 61537 norm. De testen werden uitgevoerd bij het Research Institute of Sweden (SP) en vastgelegd in de testrapporten PX16030 en 5F015879.

 

NB. X-Tray draadgoten dienen nooit te worden gebruikt als beschermende verbindingsconductoren, aarde-conductoren of enig ander type beschermende conductor.